Integritetspolicy LivsHälsa AB

Introduktion
För oss på Livshälsa AB är integritetspolicyn viktig. I denna policy förklarar vi hur vi hanterar personlig information och hur vi hanterar det som påverkar dig som användare av våra hemsidor. ”Du” hänvisar till dig som kund och användare av webplatserna www.livshalsa.se, myspirit.se, myspirityoga.se, minanda.se ”Oss” och ”vi” hänvisar till oss, Livshälsa AB som driver dessa webplatser.
Målsättningen med denna personuppgiftspolicy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Livshälsa AB utför all behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, förkortat GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation (”Dataskyddsförordningen”) samt andra relevanta bestämmelser.

PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter är varje upplysning som avser en fysisk person som är identifierbar eller kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifierare som t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. I detta inkluderas även elektroniska identiteter, t.ex. IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.
SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
1 – Insamling av information
När du köper/bokar något från vår hemsida, behandling eller något i webshopen, samlar vi in personlig information som du ger oss, till exempel namn, företagsnamn, adress, telefonnummer och e-postadress. Det gör det möjligt för oss att leverera både de tjänster och produkter du köpte, samt att erbjuda dig support och följa de lagar och förordningar som gäller. Dina personuppgifter används för att skicka en bokningsbekräftelse till den e-postadress som angivits av dig efter att beställningen har godkänts. Det kan även förekomma utskick av annan information via SMS eller e-post för sådant som har ett samband med din beställning, t.ex. mail med kollinummer för spårning av försändelse och SMS-avi för uthämtning av vara på serviceställe.
 
Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, t.ex. via e-post, telefon eller på annat sätt. Det är då fråga om personuppgifter som behövs för att kunna hantera ditt ärende hos oss, t.ex. namn, företagsnamn, adress, e-postadress och personnummer. Om du redan är kund hos oss kommer vi att använda dina redan lämnade kontaktuppgifter för att kunna uppfylla våra förpliktelser mot dig som kund. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hjälpa till i det avseende som du har kontaktat oss. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.
Marknadsföring via E-post: Vi skickar dig då och då e-post om våra produkter och tjänster så som kurser och utbildningar. Vi använder marknadsföringslösningen Get A Newsletter som följer ditt engagemang i våra sändningar (öppningsstatistik, vidarebefordrade mail, nedladdningar, klick etc.) Du har alltid möjlighet att sluta ta del av våra utskick genom att klicka på ”Avsluta prenumerationen”.
Den som lämnar personuppgifter väljer alltid själv vilka personuppgifter som ska lämnas ut till oss. I vissa fall kan bristande eller felaktiga personuppgifter leda till att tjänsten ifråga inte kan tillhandahållas.

2 – Samtycke
Genom att använda våra webbplatser godkänner du vår integritetspolicy.
Om du i samband med att genomföra en transaktion lämnar personlig information, för att betala med ditt kreditkort, för att beställa eller ordna leverans av en produkt eller tjänst, lämnar du ditt samtycke att samla in dessa data och använda den till detta specifika ändamål i samband med att du genomför din transaktion.
Personuppgifter som omfattar uppgifter om hälsa utgör en särskild kategori av personuppgifter enligt artikel 9.1 Dataskyddsförordningen. Enligt artikel 9.2 a och h kan du ge ditt samtycke att personuppgifterna som rör uppgifter om hälsa får behandlas av oss. Detta gör du i och med att du lämnar ut dina personuppgifter till oss.
Den som samtycker till behandling av personuppgifter måste vara åtminstone 16 år gammal för att ett giltigt samtycke ska kunna lämnas. Den som anger sig vara detta förutsätts även att vara det. Om någon är under 16 år krävs att samtycke ges eller godkänns av den person som har föräldraansvar för barnet. Den som har föräldraansvar måste ge samtycke eller godkänna samtycke skriftligen i ett brev eller lämna detta per telefon.
Om vi ber om din personliga information av andra skäl (om du börjar prenumerera på någon av våra e-postsändningar eller annan e-postmarknadsföring) frågar vi om ditt samtycke och ger dig också möjlighet att ångra ditt samtycke. Du kan ångra ditt samtycke när som helst genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” som finns i varje mail vi skickar dig i form av e-postmarknadsföring. Du kan också kontakta oss när som helst på minanda@livshalsa.se eller genom att skicka ett brev till LivsHälsa AB, Banergatan 9, 114 56 STOCKHOLM, Sverige.

3 – Upplysningar
LivsHälsa AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande rätt. Personuppgifterna insamlas för de uttryckligt angivna och berättigade ändamål som framgår av denna integritetspolicy. LivsHälsa AB kommer inte utan ditt samtycke behandla insamlade personuppgifter för något annat ändamål än vad de insamlades för. LivsHälsa AB behandlar endast personuppgifter som är adekvata och relevanta för respektive ändamål.
VIKTIGT: Vi säljer eller hyr inte ut din personliga information till någon tredje part.

4 – Datalagring
Vi använder oss av e-handelsplattformerna Hemsida 24 och NopCommerce. De betalningsverktyg vi använder i webshopen är VISA/Mastercard. I samband med föreläsningar och mässor kan i ibland även iZettle och Swish användas. Dessa företag ger oss tillgång till en e-handelslösning som gör att vi kan sälja och leverera våra produkter och tjänster till dig.
Din information kan lagras av VISA/Mastercard/iZettle/Swish och De lagrar dina data på säkra servrar bakom brandväggar. Vi använder även Facebook och Instagram som kommunikationsvägar. Din information i vårt fakturasystem lagras säkert på
I enlighet med GDPR: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/  informeras du om att de uppgifter som du lämnar vid registrering kommer att behandlas konfidentiellt för ändamålet så att din kundrelation med oss och/eller den hälsospecialist som du bokar tid hos skall fungera på ett tillfredsställande sätt beträffande behandling och information runt detta. Uppgifterna kan komma att användas för påminnelser och marknadsföringsändamål. Enligt lagen har du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per år få besked om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också logga in på din profil och läsa det som är lagrat när det passar dig. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter. Enligt lag har du som kund också rätt att begära att dina uppgifter tas bort antingen via mail, brev eller enklast genom att klicka på ”avsluta prenumeration” på något av våra nyhetsbrev.

Våra webbplatser har ett svenskt webbhotell med höga krav på säkerhet och vi har även Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) protokoll för krypterad transport av data för HTTP-protokollet på Forhumanhealth. HTTPS-anslutningar används för ökad säkerhet inom företag, för inloggning och hantering av privat information, samt för att skydda användarens integritet. Med HTTPS skall förbindelsen inte kunna avlyssnas av tredje part och användaren skall kunna lita på att webbservern är densamma som den utger sig för att vara.

5 – Tjänster från leverantörer
Vi använder olika leverantörer för att vi skall kunna leverera och ta betalt för de tjänster och produkter du som kund beställer. Vissa tjänster som betalningslösningar har sin egen integritetspolicy som gäller för sina tjänster. Vi rekommenderar att du sätter dig in i deras integritetspolicy så att du förstår hur de hanterar din information. Var medveten om att några av våra leverantörer kan vara i andra länder än du eller oss själva. Så om du bestämmer dig för att slutföra ditt köp genom att använda någon av våra leverantörer, kommer insamlingen av din information att följa de lagar och regler som är specifika för de länder de agerar i. När du lämnar vår webbplats till en leverantörs webbplats är du inte längre knuten till vår integritetspolicy.
Länkar: När du klickar på länkar på vår hemsida kan de länka till andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för integritetspolicyn som gäller för andra webbplatser och du uppmanas att läsa deras integritetspolicys.

6 – Säkerhet
För att skydda din personliga information, använder vi försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att säkerställa att vi inte delar, använder felaktigt, ger tillgång till, avslöjar, ändrar eller förstör din personliga information.
Vi behöver också följa lagar om t ex svensk redovisning vilket gör att vi inte kan ta bort information för tidigt.
Vill du som kund ändå att vi tar bort dig från våra register eller har frågor är du välkommen att kontakta oss på minanda@livshalsa.se eller genom att skicka ett brev till LivsHälsa AB, Banergatan 9, 114 56 STOCKHOLM, Sverige.

7 – Kakor/Cookies
Vi använder cookies för att ge en mer personifierad användarupplevelse till våra användare och kunder. Till exempel använder vi cookies så att användare kan logga in på webbplatsen och även kunna spara sina användarnamn och lösenord. På så sätt behöver besökare inte skriva in det igen följande besök. Vi använder även cookies för att hålla reda på statistik som var våra besökare kommer från, men också för att mäta prestanda på webbplatsen.
Vill du ta bort våra eller alla cookies på din dator är detta möjligt via din webbläsare, oftast under Inställningar, Sekretess eller Säkerhet.

8 – Ändringar av denna sekretesspolicy
Vi uppdaterar denna sekretesspolicy för att spegla eventuella förändringar i vår verksamhet och hur vi behandlar sekretess och din integritet. Om vi skulle göra väsentliga ändringar kommer vi att informera dig som kund om dessa förändringar i god tid.