YOGARETREAT PÅ LEVAGÅRDEN - ÄLVDALEN

...välkommen precis som du är...

Under våra öppna retreatveckor  kombineras My Spirit yoga, EMC - Emotional memory clearing TM, Transformativa övningar för personlig utveckling och inre seende. 
Retreaten har bl a fokus på djup kontemplation, självstudie, tystnad, medveten närvaro med KänsloDetox och yogapsykologi/ filosofi. 

Dagen är designad efter ayurvedisk livgivande livsrytm för att stödja kontakten med sig själv, sin egen rytm/ varande och varvas med naturupplevelser, yogaövningar, meditationer, samtal i grupp, vila, seva och vegetariska matstunder.

Under retreat får du chansen att verkligen sjunka ner i ett annat tempo än vad vi kanske normalt är exponerade för med alla krav som är förknippade med arbete, familj osv. Ibland väljer vi att ha delar av retreaten i stillhet/tystnad (mauna) med syfte att fördjupa fokuset innåt och därmed möjliggöra en ökad medvetenhet och närvaro om vilka vi är och vad vi vill skapa i livet.
Vegetarisk mat, enkel logi och kurs ingår i priset.  Se nedan på aktuella retreat och KONTAKTA OSS

DATUM 2020

ÅTERHÄMTNINGSRETREAT
BOKA HÄR

26 sept-4 okt 2020

Juni/juli retreaten har fokus på på återhämtning, självstudie, tystnad, medveten närvaro med känslodetox och yogapsykologi & filosofi. Dagen är designad efter ayurvedisk livgivande livsrytm för att stödja kontakten med sig själv, sin egen rytm/ varande och varvas med naturupplevelser, yogaövningar, meditationer, samtal i grupp, vila, seva och vegetariska matstunder.

Det här retreaten är till för dig som vill fördjupa kontakten med dig själv och få återhämtning.Då retreater varvas med kunskaper inom yogatraditionen får du ett ramverk kopplat till dina upplevelser att vila på.

Retreatet leds av Minanda Fritz som är både är grundare av MySpirit ”sound” Yogan och Emotional memory Clearing terapin. Hon har 27 års klinisk erfarenhet och av att leda grupper till högre medvetande. 

MSY retreat med omstrukturerande MSY övningar för nervsystemet, bars,  vila, meditation, kontemplation  - Levagården


EMC Steg 1 - "Öppna inre dörrar" känslodetox med EMC metoden.
22-25 okt

BOKA HÄR 
Denna 3-dagarskurs med EMC-terapi hjälper dig som har krisupplevelser där känslor av förtvivlan och maktlöshet kan finnas samt vid s.k. "tomgångslägen" där känslor av meningslöshet, nedstämdhet och förvirring ofta upplevs. Terapin går ut på att medvetandegöra och därefter förändra oönskade beteenden, känslo- och tankemönster. Resultatet är klarhet, förståelse och frigörande av energi och känslan av en enorm inre frihet.
                                              
" - Ibland mår man dåligt utan att veta eller förstå varför. Man är uppe i huvudet, har hjärndimma och har svårt att komma ner i "köttet". Jag vill inspirera dig till att ha tanken på att få klarhet, släppa taget om det gamla och hitta dig själv. Grundkursen i EMC är för alla som vill frigöra livsenergin, få förståelse för och lära känna sig själv på djupet."  (Minanda Fritz)

Levagården ligger ljuvligt intill den vackra Nässjön. Gården är en lugn oas med trevligt stugboende.
Känslodetox - EMC (Emotional Memory Clearing)
EMC - Emotional Memory Clearing - är en unik känslohanteringsmetod som Minanda Fritz utvecklat och arbetat kliniskt med sen början av 90-talet. Minanda Fritz är expert på känslohantering och tankereglering och har mer än 20 års klinisk erfarenhet av att arbeta med människor i kris, med beroendeproblematik, med trauma och inför förändring både individuellt, grupp och med par. Minanda använder EMC-metoden i kombination med sin egen MySpiritYoga och lär även aktivt ut den till de yogalärarelever som går MSY-lärarutbildningen.
 
EMC  fyller ett hål inom dagens terapeutiska känslohanteringsmetoder och innehåller inslag av KBT, DBT, regressionsterapi, trauma bearbetning och anknytningsteori. Metoden går på djupet och syftar bl. a. till att identifiera och upplösa känslor, tankar och beteenden som hindrar en person från att må bra och leva livet till fullo. Arbetet bidrar även till att synliggöra undvikande scheman eller mönster som bidrar till smärta och dysfunktionalitet, så att ökad självinsikt, livskraft, självförtroende, självtillit och ökad nävaro skapas. En EMC-terapeut har god anknytning, arbetar strukturerat och har förmågan att se igenom det som sägs med god intuition! 
 
EMC fungerar både vid krisupplevelser där känslor av förtvivlan och maktlöshet kan finnas samt vid s.k. "tomgångslägen" där känslor av meningslöshet, nedstämdhet och förvirring ofta upplevs. Terapin går ut på att medvetandegöra och därefter förändra oönskade beteenden, känslo- och tankemönster. Resultatet är klarhet, förståelse och frigörande av energi och känslan av en enorm inre frihet.

- När du har tillgång till kroppen och känner den känner du din omgivning. Du kan läsa omgivningen genom kroppen. Det kallas psykokinesisk intelligens som är ett av våra sinnen inom yogatraditionen. EMC passar bra när man har stängt av kroppen och manifesterar samma beteendemönster och situationer om och om igen, säger Minanda Fritz

Vid en EMC session laddas kvarvarande minnen ut som sitter i kroppen men som du glömt bort. Problem som kan hanteras med EMC:
-post-traumatiskt stresssyndrom
-ångest
-känslofobi
-smärta och värk
-trauman
-relationsproblematik

Mer information och BOKA 
_____________________________
EMC TERAPEUTTM
2 årig (delvis) Online utbildning till Samtalsteraput med energimedvetenhet
 27 nov 

___________________

DATUM 2021

Grundkurs i EMC känslomedvetenhet
 "Öppna intre dörrar"
2-3 maj 

__________________
EMC TERAPEUTTM

2 årig (delvis) Online utbildning till Samtalsteraput med energimedvetenhet
15 maj 
 
__________________
Retreat Amalfikusten

Känslodetox och återhämtning
6-10 maj

___________________
Yoga och återhämtnings RETREAT
Rening & Detox


22-31 Maj  2020
Rening & Detox Levagården BOKA
_________________
KONTEMPLATIONS-RETREAT BOKA
26 juni - 4 Juli 2020
Juni/juli retreaten har fokus på på djup kontemplation, självstudie, tystnad, medveten närvaro med känslodetox och yogapsykologi/filosofi. 
Dagen är designad efter ayurvedisk livgivande livsrytm för att stödja kontakten med sig själv, sin egen rytm/ varande och varvas med naturupplevelser, yogaövningar, meditationer, samtal i grupp, vila, seva och vegetariska matstunder.

Det här retreaten är till för dig som vill fördjupa kontakten med dig själv och få återhämtning.Då retreater varvas med kunskaper inom yogatraditionen får du ett ramverk kopplat till dina upplevelser att vila på.

Retreatet leds av Minanda Fritz som är både är grundare av MySpirit ”sound” Yogan och Emotional memory Clearing terapin. Hon har 27 års klinisk erfarenhet och av att leda grupper till högre medvetande. 

__________________

Yogagolf retreat för familjen Anmälan här
31 juli -4 aug -  2020
Start 25 juli 17.00 & Avslut 29 juli 13.00
MSY retreat med meditation, kontemplation, EMC processer & fördjupning - Levagården 

Juli retreaten har fokus på yoga och golf, medveten närvaro, självstudie, känslodetox och yogapsykologi/filosofi. 
Dagen är designad efter ayurvedisk livgivande livsrytm för att stödja kontakten med dig själv, din egen rytm/ varande och varvas med naturupplevelser, yogaövningar, golf, samtal i grupp, vila, seva och vegetariska matstunder.
Nybörjare både i golf  och yoga är mycket välkomna. Men även du som vill fördjupa din golf med yogan och tvärtom:)
Levagården är omringad av sjö och skog och välkomnar mindre grupper. Levagåden är privatägd med fokus på livshälsa, medvetenhet och hållbarhet. 

Vad har golf med yoga att göra?
”Så här säger Minanda Fritz som är grundare till MySpirit ”sound” Yogan och som otippat älskar golf. Hon anser att golf och yoga har en slående koppling då båda kräver fokuserad koncentrerad uppmärksamhet, något man inom yoga traditionen kallar Dharana. Genom fördjupad uppmärksamhet skapas sedan meditation sk Dyana. Golf kräver fysisk form och ”meditation in action” långvarig koncentrerad uppmärksamhet under aktion där stora delar hänger på att kroppen autonomt stödjer tanken på vad man vill göra. Detta område i hjärnan är bl a kopplat till cerebellum och vår motoriska förmåga. När vi slår den perfekta bollen får vi en upplevelse av expansion och lätthet i kroppen sk flow. Vår förmåga och kravet sammanlänkas till en enhet. Men sällan vet vi hur det gått till;)
Samma gäller inom yogan när vi är i yoga sk förening med oss själva då vi vill, känner, tänker, säger och gör samma sak sk förening uppstår en lätthet och expansion likt den vid ett härligt slag. Motsatsen är splittring där vi vill en sak, känner det andra, tänker det tredje, säger det fjärde och gör det femte. Något som är mer regel än undantag och som är mkt frustrerande för alla speciellt inom golfen. 
Här handlar det som allt inom inlärning att upprepa och nöta så att kunnandet sätter sig i långtidsminnet kopplat till motoriskt minne. Många golfare talar om 10000 timmar för excellence. Men först är det bra att veta på vad och hur man ska öva. 
Yogan stödjer golfen på ett ypperligt sätt och bidrar till Vairagya sk oreaktivitet och Abhyasa kontinuerligt fokus. Båda behövs inom golfen men även inom vilket livsområde som helst. Därför stödjer yogapsykologin vårt innersta och vårt agerande på bästa sätt. Något som varvas under retreaten med yogaövningar, meditation och golf. 

Yogagolf Retreaten är till för nybörjare och de som inte spelat på ett tag. Att få tillgång till den egna rytmen och den egna stilen. Men även för dig som spelar bra och som behöver återhämtning, återkoppling till kroppen och knoppen. 
Ofta får man på golfkurser veta om den perfekta stilen, men den tror inte ”Minanda” på utan att alla behöver hitta sin egen stil. 

Omfattningen av golfen på retreaten är ca 3 timmar/ dag och är att lära sig grunderna med olika slag, chippning och puttning. Vi är både vid Älvdalens och Moras golfklubb och avslutar med banspel för de som vill. 

Veg,mat, boende och kurs ingår men ban ”fees” och bollar tillkommer. Man kan låna klubbor vid träningen. På bana behövs egna"
 Pris: 6900:-
Mer information och BOKA 
_____________________________________________

RE-BRUSH RETREAT
UPPDATERING för diplomerade My Spirit Yogalärare BOKA

Datum 2021 : 8-11 aug samt 21 sept-1 okt


FOKUS UNDER RETREAT
  • Släppa bagaget - frigöra gamla mönster, negativa laddningar i relationer
  • Ladda batterierna - fylla kropp, tanke och känsla med ny frisk energi
  • Tid för att vara här och nu. I stillhet och närvaro klarnar mycket upp. Bara genom att vara upplöses illusioner och mer av frihet finns tillgänglig för oss.
  • Lära sig att vara i tilllåtande. Du behöver inte acceptera, men väl vara i tillåtande av det du upplever och som du har svårt att acceptera i livet.
  • Självstudie -  tid för reflektion och att se dig själv och välja vad du vill skapa.


Upplägget är designat för att ge både den erfarne och oerfarne yogautövaren en fördjupning och en kraftfull kurs. 
Du behöver inte vara fysiskt stark eller vältränad för att vara med.