My Spirit Yoga - Ny hemsida

My Spirit Yoga står inför en spännande och utvecklande famtid som en del i detta har vi nu tagit fram en ny plattform, hemsida och logga.
 Minanda Fritz är Tidningen FREEs inspiratör
i JULI-AUG numret 2015

Minanda Fritz är Tidningen FREEs inspiratör i JULI-AUG numret 2015

Allt för hälsan 2015-16


My spirit handlar om tillgång till sig själv - artikel i Yoga för dig 24 april 2014

Yogaläraren Minanda Fritz började utöva ashtangayoga enligt Patthabi Jois lära på 1980-talet, efter att ha drabbats av en del skador, bland annat en bruten rygg.
– Ashtangayoga blev riktigt känt under slutet av 90-talet när artister såsom Madonna och Sting prisade yogaformen. I USA är ashtangayoga detsamma som poweryoga vilket egentligen är en feltolkning. Ashtangayoga kommer ursprungligen ur Patanjali yoga sutras, en klassisk skrift om medvetandeutveckling daterad till cirka 300-500 år före Kristus, där ashtangayogan är två sutror av 195 stycken.

Efter många års utövande och utbildning, började Minanda Fritz införa yogafilosofi, ljudning och mjukare övningar med inspiration från andra skolor i ashtangayogan. Detta kom så småningom i början på 2000-talet att leda fram till en helt ny form av yoga; my spirit-yoga, helhetsinriktad yoga med personlig utveckling.
– Träning med hjälp av ’asanas’ det vill säga kroppsställningar, är ju egentligen bara en förberedelse inför de filosofiska aspekterna av yoga. Ashtangayogan är väldigt fysisk och jag såg därför att det fanns ett behov av att införa mer självreflekterande moment i klasserna.

Minanda Fritz har 25 års erfarenhet av olika yoga- och esoteriska skolor. Den samlade kunskapen och erfarenheten från de olika skolorna har gett Minanda upplevelser, kunskap och klarhet om yogans djupare nivåer.
– De senaste tio åren har jag studerat på Oneness University som verkar för människans upplysning, vilket också är yogans grundläggande syfte. Det åttonde steget i ashtangayoga – samadhi – innebär exempelvis sammansmältning och en förening med det ’högre’.

Inom my spirit-yoga är medvetandeutveckling centralt.
– Från allra första början var ju yogan en väg för den som söker inre frihet och upplysning, därför ligger fokuset i my spirit-yoga på just det: att veta vem man är, var man kommer ifrån och att uppleva expansion och inre frid samtidigt.

Ett my spirit-yogapass består också av övningar som lugnar och öppnar upp livsenergin i kroppen. Något som enligt Minanda är jätteskönt och skapar vakenhet och närvaro.
– Som lärare i my spirit-yoga får man lära sig att via sin egen kropp läsa av gruppens behov och energinivå, en så kallad psykokinesisk intelligens.

Varje pass har ett tema och följer en ”öppen” form där Minanda Fritz bland annat börjar med en lugnande intoning. Alla får uttrycka sina behov för stunden och energinivå och vad som är aktuellt i livet just då. Detta relateras sedan till en stunds föreläsning och arbete för ökad insikt med stöd i yogafilosofin.
– Att ta beslut om var man står i olika frågor rent moraliskt är utvecklande för vem som helst. Inom my spirit-yoga får man verktyg för att kunna göra mer medvetna och genererande val i livet och släppa tankar som begränsar oss. Under senare år har ’access consiousness’ blivit en del inom my spirit-yoga. Det är ett medvetandegörande genom frågor.

Eftersom yogaformen inte är så atletiskt utmanande passar den alla åldrar.
– På Ornö finns det exempelvis ett gäng äldre personer som trots att de är över 80 år utövar my spirit-yoga. De vill inte spela bingo längre, de vill yoga!

5 skäl att utöva my spirit-yoga

  1. Att frigöra livsenergin och leva i expansion
  2. Att öka medvetenhet om kroppen, känslor, tankar och var man håller sitt fokus
  3. Att få tillbaka livsflödet och känna klarhet och ökad närvaro
  4. Att förbättra livskvaliteten och motverka stress
  5. Att lära sig hur man kan använda yoga och yogafilosofi i livet och förbättra vardagen


Passar för: Alla oavsett ålder och för den som vill ha personlig utveckling
Passar inte: Den som bara vill ha konditionsträning och som inte är intressad av sitt inre

Text: Stina Johansson
 

http://www.yogafordig.nu/content/my-spirit-handlar-om-tillg%C3%A5ng-till-sig-sj%C3%A4lv

Artikel i Tidningen "Yoga för dig" NR 1. Feb 2014

Om My Spirit Yoga
My Spirit yoga har sin grund i Pantanjali Yoga Sutras och Raya yoga s.k. Ashtanga yoga. My Spirit yoga är en helhetsinriktad yoga med fokus på personlig utveckling. Med hjälp av mjuka rörelser, toning och filosofiska spörsmål blir stunden på mattan personlig utveckling i kombination med frigörande rörelser och övningar. Att hitta tillbaka till närvaron i kroppen, att få tillgång till sig själv och sin kraft är det centrala. 

Efter några skadetyngda år på 1980-talet med bland annat en bruten rygg, började yogaläraren Minanda Fritz att utöva Ashtangayoga enligt Patthabi Jois. Efter många års utövande började Minanda införa och integrera yogafilosofi, ljudning och mjukare övningar med inspiration från andra skolor i yoga.
Detta kom så småningom i början på 2000-talet att leda fram till en helt ny form av yoga; My Spirit yoga – helhetsinriktad yoga med personlig utveckling. 
- Träning med hjälp av ”asanas” dvs ställningar är ju egentligen bara en förberedelse inför de filosofiska aspekterna av yoga. Ashtangayogan är väldigt fysisk och jag såg därför att det fanns ett behov av att införa mer självreflekterande moment i klasserna. 
- Ashtangayoga blev riktigt känt under slutet av 90-talet när artister såsom Madonna och Sting prisade yogaformen öppet. I USA är Ashtangayoga detsamma som poweryoga vilket egentligen är en feltolkning. Ashtangayoga kommer ursprungligen ur Patanjali Yoga Sutras, en klassisk skrift om medvetandeutveckling daterad till ca 300-500 före Kristus, där Ashtangayogan är 2 sutror av 195 st.
Minanda Fritz har 25 års erfarenhet av flera olika yoga- och esoteriska skolor med tonvikt på Rajayoga, Ashtanga yoga, Rishi ashtanga yoga och Oneness University kurser med djupa processer i Indien. Hon har studerat ljudning/toning (sound awareness) i kombination med yoga för Danny Becher sedan 1995 och hon är även grundare av Livshälsa medvetande-utveckling AB sedan 1993 där hon bl a verkar som KBT-terapeut med missbruksinriktning. 
Den samlade kunskapen och erfarenheten från de olika skolorna har gett Minanda upplevelser, kunskap och klarhet om yogans djupare nivåer. De senaste 10 åren har hon studerat på Oneness University som verkar för människans upplysning vilket ju också är yogans grundläggande syfte. Till exempel innebär det åttonde steget i Ashtanga yoga (Rajayoga)– Samadhi - sammansmältning och en förening med det ”högre”. 

Inom My Spirit yoga är medvetandeutveckling centralt.
- Från allra första början var ju yogan en väg för den som söker inre frihet och upplysning, därför ligger fokuset i My Spirit yoga på just det; Antaryamin/antaratman (i esoterisk mening den inneboende som sammansmälter med källan) – det vill säga att veta vem man är, var man kommer ifrån och att uppleva expansion och inre frid samtidigt.
Ett My Spirit yogapass består också av övningar som lugnar och öppnar upp livsenergin i kroppen samtidigt. Något som är jätteskönt och skapar vakenhet och närvaro.
-Som lärare i My Spirit yoga får man lära sig att via sin egen kropp läsa av gruppens behov och energinivå, en så kallad psykokinesisk intelligens. 
Varje pass har ett tema och följer en ”öppen” form där Minanda Fritz bland annat börjar med en lugnande intoning. Alla får uttrycka sina behov för stunden och energinivå och vad som är aktuellt i livet just. Detta relateras sedan till en stunds föreläsning och insiktsarbete med stöd i yogafilosofin. 

- Att ta beslut om var man står i olika frågor rent moraliskt är utvecklande för vem som helst. Inom my spirit yoga får man verktyg för att kunna göra mer medvetna och genererande val i livet och släppa tankar som begränsar oss. Under senare år har Access Consiousness blivit en del inom My Spirit yoga. Då det är ett intressant perspektiv på oneness och är medvetandegörande genom frågor. Eftersom yogaformen inte är så atletiskt utmanande passar den alla åldrar. På Ornö finns det exempelvis ett gäng äldre som leds av Myspirit yoga lärare där och som trots att eleverna är över 80 år utövar My Spirit yoga. De vill inte spela bingo längre, de vill yoga!

De senaste 10 åren har Minanda diplomerat drygt åttio My Spirit yogalärare och en ny utbildning startar igen i februari 2014. Minanda arbetar även med yoga och yogafilosofi på företag och är verksam psykoterapuet/konsult. Hon arrangerar varje år retreats på egna kursgården Levagården i Dalarna där även delar av yogalärarutbildningen är förlagd. 

5 skäl att utöva my spirit yoga
- Att frigöra livsenergin och leva i expansion
- Att öka medvetenhet om kroppen, känslor, tankar och var man håller sitt fokus
- Att få tillbaka livsflödet, stärka nervsystemet, känna klarhet och ökad närvaro 
- Att förbättra livskvaliteten och motverka stress
- Att lära sig hur man kan använda yoga och yogafilosofi i livet och förbättra vardagen

Passar:
- Alla oavsett ålder och för den som vill ha personlig utveckling

Passar inte:
- Den som bara vill ha konditionsträning och som inte är intresserad av sitt inre.

Allt om Yoga.se januari 24, 2010 by Leia in Yogaformer

Astanga My Spirit Yoga – att sammansmälta med själen
Astanga my Spirit yoga utgår ifrån klassisk Astanga Yoga i kombination med intoning med ljud/toner, förberedande övningar (jatthis), rörelser (asanas), andnings- och energiövningar (pranayama) guidade meditationer och yogapsykologi. Intoning med ljud och toner används fristående samt i kombination med övningar som ett verktyg för att samla gruppen, öka närvaron och gå djupare in i kroppen.

I Astanga my Spirit yoga ges utrymme för kursledaren att improvisera utifrån gruppens behov och nivå av närvaro med syfte att frigöra individens och gruppens energinivå och medvetenhet samt främja en hälsosam och energifylld livsstil.

Bakgrund 
My Spirit yoga är utvecklat av Minanda Fritz (grundare av Livshälsa och KBT-terapeut)och är ett resultat av mer än 15 års erfarenhet och studier i flera yogaskolor med tonvikt på Ashtanga Yoga, Rishi Ashtanga Yoga och Oneness University kurser och processer i Indien.
De sista åren har Minanda genomgått ett tiotal kurser och processer (inklusive den s.k. 21-dagars processen) för Sri Amma Padmavati och Sri Bagavhan i Indien.
Dessa kurser och processer har gett Minanda upplevelser, kunskap och klarhet om yogans djupare nivåer. Sri Amma Padmavati och Sri Bagavhan verkar för människans upplysning vilket också är yogans syfte. Det åttonde steget i Astanga Yoga är Samadhi – samman-smältning och förening med det högre jaget.

Fokus på sammansmältning med själen
Under de sista 3-4 åren har det i våra yogaklasser utkristalliserat sig en egen ”form” av yogaundervisning som hon kallar my Spirit yoga.
Astanga my Spirit är ingen ”ny” yoga. Yogans rötter dateras till för 5000-7000 år sedan och är i grunden en väg för den som söker inre frihet (mukti) och upplysning (samadhi).
Astanga my Spirit yoga läggs däremot mer tonvikt på vissa delar än andra och undervisningen går till på ett visst sätt. Fokuset i my Spirit yoga ligger på antaratma yoga – sammansmältning med själen och att veta vem man är och uppleva balans och inre frid.

http://alltomyoga.se/2010/01/24/astanga-my-spirit-yoga-att-sammansmalta-med-sjalen/