MySpirityoga Lärarutbildning 
 "Var den du är, "i din spirit"  med MySpirityogan"


Unik helhets- och yrkesinriktad transformativ utbildning med fokus på "LivsHälsa", personlig utveckling och vidareutvecklingsmöjligheter till EMC-terapeut.
NÄSTA START  HT 2022 se datum från lärare 420 h till senior yogalärare 620 h. 

Ta steget och skapa livet som Du vill ha det & få verktygen på riktigt!
Ansök här

Välkommen till MSY holistiska yogalärarprogram!

Vår yogalärarutbildning är kvalitetssäkrad av KRY, Kroppsterapeuternas yrkesförbund och är helhetsinriktad, kontextorienterad, djupgående och omfattande. KRY-certifieringen  innebär att elever som går MSY-utbildningen är försäkrade under utbildningen och kan vid godkänd utbildning bli kvalitetssäkrad medlem i förbundet. 
Som yogalärare kan man själv behöva göra "en inre resa" och först bli medveten om vad som hindrar "dig" från att leva fullt ut innan man börjar att undervisa inom ämnet. Inom MSY får man läsa sig att omfamna sig själv och se detta som en kunskapsgrund för att sedan släppa det och kunna leva fullt ut. Detta är sk självstudie swadyaya, vilket ger en bra grund för att se och kunna vägleda andra inom medvetenhet och yoga. Genom självstudie får vi erfarenhetsbaserad kunskap och en trygg självutveckling. Potentialen som MSY lärare ligger i att utveckla självförtroendet och vara självklar i det som annars kan verka svårt,  när man sedan ska stödja andra i att gå igenom "hinder" och gå vidare i livet. Konsten att tillgodogöra sina egna upplevda insikter om personlig utveckling på yogans väg är få förunnat. På denna utbildning får du stödet att stanna kvar i det som hindrar och att komma igenom som en ny människa med många nya möjligheter och val. Utbildningen ger en gedigen kunskapsbas och process i självstudie för att kunna verka som en holistisk medveten yogalärare. 
Läs mera om MSY och grunden till MSY  yogalärarutbildning.

Vem är MSY lärarutbildningen till för?
För dig som;

 • vill verka som yogalärare och starta eget (som många av våra elever gjort efter avklarad utbildning). 
 • lära sig att ta medvetna och genererande beslut
 • sluta skjuta upp livet
 • skapa en andlig förankring i dig själv
 • lära sig om hur tänkandets olika faser går till
 • lära sig om känslo och tankemedvetehet
 • vill kunna hantera smärta och terapeutiskt använda yogan som ett verktyg att healas
 • vill få en starkare kropp, psyke och kunna koncentrera sig 
 • vill lära sig att ta hand om kropppen så att den håller med näring & livsstilsförändring
 • vill lära sig att återhämta sig själv och kroppen
 • vill leva medvetet, och öka din medvetenhet om vem du är och vilken potential du är.
 • vill kunna känsloreglering enligt EMC
 • vill ha en gynnsam förändring, personlig utveckling, ökad medvetehet och önskan om att skapa livet som du vill.
 • som verkligen vill ta steget ut ur begränsningar och skapa livet medvetet bortom "jantelagen", förutfattade meningar och fixerade idéer om vad som är möjligt.
 • som vill verka som en medveten ledare och har commitment att växa som människa.
 • som vill ha mer inre frihet,  välbefinnande och trygghet  och skapa goda relationer i stort.

Se gärna filmen om grundaren av myspirit yogalärarutbildning     

Ansök och mer info: HÄR

MSY - KURSPLAN  2021-2022
Diplomerad MSY-lärare 420h
2021

Modul 1-2: 1-9 juli Retreat 1  -Levagården/ Älvdalen
Modul 3: 27-29 aug  ONLINE
Modul 4: 10-12 sep - ONLINE
Modul 5: 25 sep - 3 okt - Retreat 2  -Levagården Älvdalen
Modul 6: 19-21 nov - ONLINE
2022
Modul 7: 21-23 jan  - ONLINE
Modul 8: 18-20 feb - ONLINE
Modul 9: 18-20 mars - ONLINE
Modul 10: 22—24 april ONLINE
Modul 11: 26 maj - 3 juni - Retreat 3 -Levagården Älvdalen 
Modul 12-13: 1-9 juli - Retreat 4 -Levagården Älvdalen
 
Tider

Fredag 17.00-21.00 
Lördag 9.30-18.00
Söndag 9.00-17.00
Observera att datum kan komma att ändras men inte,
utan lång framförhållning och konsensus i gruppen 

En livsinvestering
som Inkluderar 12 moduler, varav 4 är 9 dagars retreat med boende, Vegetarisk mat och undervisning på Levagården.


Kostnad 
35 tusen/ termin
Inkluderar 4 retreat med boende, veg.  mat och undervisning.

Boka tidigt rabatt 2000:- innan 1 mars 2021

Intresseanmälan

Sagt om grundaren av MySpiritYoga och EMC metoden - Minanda Fritz
"Du är en varm och tydlig kursledare som blandar ett andligt djup med färsk evidensbaserad kunskap. Perfekt kombination för mig! Dessutom upplevde jag att inlärningen och sessionerna blir väldigt inkännande, att de sker på mina villkor. Vilket då stärker den transformerande kraften. I kombination med de sessioner jag haft med dig så känner jag nu mer hopp om framtiden ( 2020)"

INNEHÅLL & PRAKTIK
Denna utbildning uppgraderas varje år och detta är den 23:e upplagan. Som deltagare får man mycket, men det krävs också MYCKET. Utbildning gör dig väl förberedd att leda andra i yoga på ett helhetsplan: dels att vägleda och instruera i MSY modifierade övningar och asanas/övningar och dels att ha kunskap och erfarenhet om yoga som en metod/verktyg för förändring och personlig utveckling.Många av våra elever startar eget och integrerar yogan i sitt vardaglig arbete.  Se här

Utbildningen berör helheten på djupet men är även mycket praktisk.
 Man lär sig även att instruera asanas. Syftet är att lära sig helheten och kunna applicera verktygen utifrån helhetssynen när behov finns. 
I utbildningen ingår bland annat mycket praktiskt utövande av MSY  yogaövningar,  yogafilosofi, yogapsykologi, Hinduismens fyra kunskapsben, näringsmedicin, energimedicin, Ayurveda, känslohantering och tanktereglering genom Emotional Clearing tekniker/ känslohanteringsfärdigheter, självstudieprocesser, yoga sutror, Access Clearing, Sound awareness (ljud och mantra i yoga) och genomgång av MSY fem medveteheter och av alla de åtta stegen i raya yogan m.m. Man gör egenpraktik och eget examensarbete.

UPPLÄGG
Utbildningen sker huvudsakligen under 10 helger i 10 moduler och 3 tio dagars retreat.  Språket är i huvudsak på svenska men även engelska och Sanskrit. Helgerna är ofta förlagda till Stockholm/Livshälsa och retreaten i Älvdalen/Levagården. 

KVALITETSÄKRING
Varje år sker uppdateringar för aktiva lärare  "torsdag till söndag" ofta i aug för att  hålla kompetens och kunnandet om MY Spirit yogan levande. Efter 5 uppdateringar kallas man senior lärare och uppdateringarna är frivilliga. Efter diplomering är du medlem i en "Akademi för medvetna yogalärare" där du får stöd i din yogalärargärning.
 

KOSTNAD OCH BETALNING
Kostar 75´ Boka tidigt rabatt 5000:- 3 mån innan start.

Utbildningen betalas innan start. Vi har en fördelaktig avbetalningsplan för elever med det behovet, som möjliggör att genomföra utbildningen. Anmälan är bindande. Men blir man sjuk under utbildningen och behöver avsluta så går det bra att komma på under senare utbildningar förutsatt att manhar sjukintyg och att det finns plats. Dock betalas inget tillbaka. Om du missar någon modul under pågående utbildning får man betala för att gå om. Efter avslutad utbildning kan man gå om moduler för halva kostnaden. Denna utbildning är diplomerande.

Ansökan & mer info: HÄR

PASSAR ALLA

MY SPIRIT YOGA PASSAR ALLA ÅLDRAR

My Spirit Yoga (MSY) är en kontext-orienterad och holistisk yogaform med fokus på personlig utveckling. MSY handlar om 5 medvetandenivåer. 
MSY passar alla åldrar; från dagisbarn till pensionärer över 80 år. Kännetecknet för MSY är att den anpassas efter behov, grupp och nivå. Fokus ligger generellt på medvetandeutveckling, känslo-medvetenhet och ljudning och om att kunna frigöra spänningar, stress (på alla plan) och att släppa taget (frikoppla sig) om det som inte är genererande. 
 
DEN PESONLIGA UTVECKLINGEN
MSY grundar sig I en djup och lång yogatradition med yogafilosofi och yogapsykologi. En av den ursprungliga hinduismens ben är yoga och har inget med religion att göra. Det handlar om att hitta vägen i livet. Hinduism kommer från ordet hindikus som var ett berg I norra Indien där hinuer levde efter hinudimens grund "Sanatdharma" som just betyder just att “hitta vägen”. Inte din väg utan bara vägen.

KÄNSLOHANTERING MED EMC
Det som är utmärkande och unikt för denna yogaform är känslohanteringen genom EMC. Vi går från ord till ljuning till rent seende. EMC är en varumärkesskyddad känslohanteringsterapi som under 25 år utvecklats av Minanda Fritz, som är känslo och tankereglerings expert. Hon har skapat en lyckad fusion av övningar och EMC som gör det lättare att bli medveten om kroppen, energin, känslor, tankar och var man håller sitt fokus . De 5 medvetandenivåerna som MSY handlar om. Känslohantering är i dag en brisvara och visionen att sprida detta är en av visionerna med MSY. Många personer är högseende men reagerar på det  som de upplever och kallas ofta överkänsliga. En term som beskriver en projektion från omvärlden. I sverige har begreppet Högkänslighet blibvit känt och är enligt Minanda felaktigt översatt från ordet Highly Sensory Persception (HSP) som åter får personer att känna sig svaga fast de är starkare och mera seende än de flesta.  MSY passar utmärkt för högseende personer och hjälper alla att bli mera medvetna. Föredrag av Minanda om känslohantering och MSY yogalärarutbildning
 
DEN MEDICINSKA EFFEKTEN AV MY SPIRIT YOGA 
MSY har en djupgående, medicinsk effekt, då den påverkar och tonar upp vårt nervsystem. ANS (autonoma nervsystemet) Sympatikus. och parasympatikus del påverkas av in och utandning och de övningar som vi har inom MSY (främst fram och bakåtlutande övningar samt sido och korslaterala). Övningarna stärker upp vårt nervsystem, immunförsvar och stimulerar den inneboende självläkande kraften. 
Det unika med My Spirit yoga är användandet av frekvensmedvetenhet och ljudning i undervisningen EMC. Genom ljudningen  (toning, vibrations- och känslomedvetenhet) I kombination med smärthantering kan vi frigöra ackumulerad energi dvs känslor och föra upp den till dagsmedvetenhet. Ofta skapas då lugn, balans och flöde i systemet. MSY övningarna kan även återställa balansen i ett skadat nervsystem. Det innebär att funktioner som är kopplade till nervsystemet kan stärkas och läkas. 
MSY har under åren visats sig vara bra för människor med smärtproblematik, psykosomatiska besvär och alla slags fysiska symtom som bottnar i en inre (själslig) konflikt. Den holistiska förankringen gör att vi kan jobba med grundorsakerna till problemen via kroppen istället för att enbart lindra symtom. Detta ger ofta en transformerande effekt vilket verkligen kan bidra till ökad livskvalitet och livshälsa.
 
EFFEKTER PÅ HJÄRNAN OCH VÅR NATURLIGA RYTM
MSY handlar om att hitta sin egen livsrytm. Det kan vara svårt då alla har olika rytmer, rör sig olika, har olika dygnsrytm osv. Det är lätt att man följer någon annan rytm eller samhällets och tappar bort sin egen.
Vänster hjärnhalva är kopplad till logik, struktur, analys och förståelseprocesser och den tar enligt psykodynamisk teori emot betydligt minre signaler per sekund, än höger hjärnhalva som är kopplad till alla kroppssensationer, alla känslor, intuition, det undermedvetna, vårt intuitiva seende.
 
Vi kan lätt begränsa oss själva om vänster hjärna får dominera. MSY arbetar aktivt med att koppla ihop de två hemisfärerns med övningar och tema samtal. Så att vi inspireras att komma in i vår individuella naturliga rytm och kan välja att leva i den.
 
DET OMEDVETNA
Man kan se det omedvetna som ett isberg där toppen är vänster hjärnhalva och nedre delen som ligger I vatten är höger hjärnhalva. Med My Spirit yoga övningarna transformeras det undermedvetna tillfrigjord energy som du kan använda till att utveckla din potential.
till  fram och bakåtlutande samt sido- och korslaterala, bidrar det till att vi hamnar mer i nuet och vi blir avslappnade och får tillgång till mer energy.
 
En My Spirit yoga klass ger utrymme för återhämtning av kroppen och systemet. Här skapas känsla av tyngdlöshet. Varför ska man ha tyngdlöshet? Jo, i detta tillstånd får vi maximal återhämtning, vila, regenerering av celler, och självläkning. Detta är ett tecken på att nervsystemet slappnar av maximalt. 
 
PILOTSTUDIER AV MY SPIRIT YOGANS EFFEKT
Det har visat sig att My Spirit yoga har god effekt på flera olika undersökningsgrupper utifrån ett flertal pilotstudier som genomförts av eleverna vid MSY lärarutbildningen som genomförsts sedan 2003.
Bland annat vågar vi säga att MSY har en mycket god påverkan på stress enligt många av studierna.
De flesta av studierna har haft kontrollgrupp och blandat kvantitativ och kvalitativ ansats med inslag av aktionsforskning 

Ett litet urval av studierna har varit:
MSY påverkan på äldre 65-80 rörande rörlighet och livskvalitet
MSY påverkan på ledningsgruppers beslutsfattande och effektivitet 
MSY påverkan på stresshantering under omorganisationer
MSY påverkan på medelålders kvinnor med ätande störningar
MSY påverkan på tidigare drogmissbrukare 
MSY påverkan på barn och ungdomars livskvalitet 
MSY påverkan på fritidspersonal och stresshantering i arbetsmiljön

Studierna har bland annat handlat om tonåringars livskvalite´ ungdomar som med hjälp av MSY har fått ökad medvetenhet och kunskap om hur de ska hantera sina känslor, tankar, sin kropp och kost. Detta har haft positiv effekt på deras psykiska hälsa. I en annan undersökningsgrupp med kvinnor i övre medelåldern med ätande störningar bidrog MSY till en starkare självbild och hälsosammare beteenden. I andra studier har det kunnat konstateras att MSY har bidragit till ökad medvetenhet, nya insikter och en positiv utveckling. Ett annat exempel var en grupp äldre människor på ett äldreboende med stelhet och nedstämdhet som fick minskad stelhet och mer energi och livslust.
Likaså har My Spirit yoga bidragit till ökad medvetenhet och självinsikt bland f d missbrukare och kriminella som varit under rehabilitering.

Vidare har MSY bidragit till ökad effektivitet och positiv utveckling i organisationer. I en studie har det påvisats att chefers välbefinnande har ökat, deras stressnivå har sjunkit samt ledningsgruppens effektivitet och medvetenhet i beslutsprocesser har ökat. 
I ytterligare en annan studie har man belyst effekten av MSY på en arbetsplats som har genomgått omorganisation.  MSY har varit ett stöd för såväl enskilda medarbetare som för arbetsgrupper, och bidragit till minskad stress och hjälpt att hantera känslor och oro under omorganisationen.  

Nu planeras en studie på KI om MSY kan stödja postbehandling av cancersjuka rörande deras självförtroende efter sjukdomen. 

Redo för en förändring och en utvecklingsresa?
 Ansökan & mer info: HÄR

MSY - KURSPLAN  2022-2023
Diplomerad MSY-lärare 420h
2022

Modul 1:  Mars ONLINE
Modul 2:  April ONLINE
Modul 3: Maj -Retreat 1  -Levagården/ Älvdalen
Modul 4:  Juni  ONLINE
Modul 5: Juli - Retreat 2  -Levagården Älvdalen
Modul 6:: Augusti - ONLINE
Modul 7: Sep - ONLINE
Modul 8: Okt  Retreat 3 -Levagården Älvdalen 
Modul 9: November ONLINE
Modul 10-December, ONLINE
Modul 11: Mars 2023, ONLINE
Modul 12: MAJ 2023,  Examinaiton - 
Levagården Älvdalen 


Tider
Fredag 17.00-21.00 
Lördag 9.30-18.00
Söndag 9.00-17.00
Observera att datum kan komma att ändras men inte,
utan lång framförhållning och konsensus i gruppen 

En livsinvestering
som Inkluderar 12 moduler, varav 4 är 9 dagars retreat med boende, Vegetarisk mat och undervisning på Levagården.


Kostnad 
35 tusen/ termin
Inkluderar 4 retreat med boende, veg.  mat och undervisning.

Boka tidigt rabatt 2000:- 3 mmåmnader innan start .  

Intresseanmälan

Många väljer en mera medveten livsstil efter genomförd MySpirityoga lärarutbildning!

Detta ingår i STEG 2
 - 13 Moduler

 • 10 helger (Stockholm / fredag 17-21, lördag-söndag 09-18
 • 3st  9 -dagars retreat-veckor på Levagården kursgård i Dalarna (inkl. veg kost & logi)
 • Kurslitteratur
 • Dokumentation
 • Individuellt stöd och vägledning
 • Handledning
 • Hemuppgifter
 • Diplomering

Några av områdena som berörs i utbildningen:
 Stärka fysiska kroppen och hälsan

Modifierade övningar för nervsystemet, Hakaras, Bastikas, Asanas, Mudras, Bandhas, Biofeedback SCIO, näringsmedicin, anatomi, andning, pranayama, reningstekniker.

Stärka mental & emotionell hälsa
Yogafilosofi, Oneness-teachings, clearings, känslohantering och tanktereglering gm Emotional Memory Clearing-EMC, chakrameditationer, meditation mm 

Vitalisera kontakt med sitt inre/själen

Meditation, healing, mantras, andlig och personlig utveckling, gudomlig relation.
 

Grund i yogans visdom
Yoga psykologi, yogateori, anatomi, litteratur, näringsmedicin, kroppen som energisystem, vaastu, ayurveda, manifestation, Ledaregenskaper
Bli trygg i rollen att leda andra, grundläggande erfarenhet och förståelse för process och utveckling.

Beslutseffektivitet
Psykokinetisk intelligens. medveten Närvaro, Access Bars Consiousness -  Access Clearing

Förändring
Manifestation och förutsättningar för skapande

Vi hoppas att en del av dina frågor besvaras här. Om du har flera tveka inte att ringa eller maila.
mvh
Minanda (My Spirit)


My Spirit Yoga/ Livshälsa AB  - Banérgatan 9 - 114 56 Stockholm - 
Mobil: 070-4678277 
E-post: minanda@livshalsa.se

Frågor & Svar 
FRÅGA: Vilken typ av yoga lär man sig på utbildningen? 
SVAR: Man lär sig det vi valt att kalla My Spirit Yoga, en klassisk yoga som berör helheten. Det är en kombination av Raja, hatha och, bakti yoga förankrat i Patanjali yoga sutras och Kriya yoga traditionen. Man lär sig även grunderna i Astanga Vinyasa Yoga enligt Pattabhi Jois som är en fysisk form av yoga även kallad poweryoga i väst. Efter genomgången utbildning har du en bred kompetens som ger dig färdigheter att hålla både klasser som är "mjuka" och mer fysiska samt att anpassa klasser efter behov, gruppens sammansättning osv.

FRÅGA: Behöver man vara må "perfekt" för att gå gå utbildningen?
SVAR: Faktum är att många som deltagit i vår utbildning har haft en utbrändhetshistoria bakom sig och velat sadla om! Genom utbildningen fått dom fått kunskap, kraft och kompetens att finna sin egen väg och integrerat yogan i sitt liv privat och jobbmässigt!

FRÅGA: jag vill gå men vet att jag missar 1-2 helger, vad göra? 
SVAR: Givetvis önskar vi att man kan vara med 100% men samtidigt går det inte alltid. Missar man enhelg kan man alltid ta igen den i efterhand på kommande utbildning året efter. Är det flera får man betala för att ta igen. Därigenom har du alltid rätt till att gå alla steg i utbildingen. Vi har inte sett att det varit ett problem att missa 1-2 helger, det är lätt att "komma tillbaka" även om man missat något moment.

FRÅGA: Vem går på utbildningen? 
SVAR: Individer som längtar efter förändring i livet och som vill hitta sig själva!  Den röda tråden är att de flesta som går utbildningen har ett genuint intresse för personlig utveckling och uppskattar att denna utbildning har en bredd och ett djup. Åldersgruppen är varierande. Vi har under senaste 10 åren haft  deltagare mellan 19-65år;)

FRÅGA: Kan jag jobba heltid samtidigt som jag går utbildningen? 
SVAR: Ja många gör det!

FRÅGA: Kan man undervisa internationellt efter diplomering?
SVAR: Absolut!

FRÅGA: Kan jag gå utbildningen om jag bor långt från Stockholm? 
SVAR: Ja. Varje år har vi deltagare från många delar av Sverige från Norrland till Skåne. Med bra planering löser man det med tåg och flyg.

FRÅGA: Kan jag undervisa i yoga efter utbildningen?
SVAR: Ja. de flesta startar eget företag och eget yogaställe och/eller undervisar på yogastudios, gym osv.

FRÅGA: Jag är intresserad men vill inte bli yogalärare, är detta något för mig då? 
SVAR: Genom åren är det flera som gått utbildingen för sin egen utvecklings skull i första hand. Det går utmärkt. I vissa fall har de som trott att de aldrig vill hålla en grupp under årets gång fått så mycket färdigheter, kunskap och  inspiration att de inte kunnat hålla sig för att ge kurser:)

FRÅGA: Hur är mixen mellan teori och praktik? 
SVAR: Det är blandat, svårt att säga i % men vi varvar utefter gruppens energi. Utbildningen är process- och upplevelsefokuserad vilket betyder att den egna upplevelsen och processen har en framträdande roll. Samtidigt ges mycket undervisning och input i form av föreläsningar inom en mängd spännande teman.

FRÅGA: Ingår något kursmaterial? 
SVAR: I utbildningen ingår en del utvalda böcker vi vill att ni läser samt dokumentation kring de olika ämnen/teman vi tar upp.

FRÅGA: Min bekanta reflekterade över att det var mycket som rymdes i utbildningen på kort tid. Hon menade att enbart ett år lät som kort tid för det som ingår. Är det så att vi kommer att beröra men inte fördjupa oss i delar av utbildningens innehåll? 
SVAR: Man kan säga att det breda fokuset gör att du kommer förstå och sätta det vi gör i ett större sammanhang.
Även om du inte kommer lära dig i djupet om tex Vastu/Feng Shui eller näringsmedicin så kommer den kunskapen att få dig att första yogan bättre. Då yoga handlar om en helhetsförståelse för det att vara människa så ser vi värdet av en bred kunskapsbas som ger en stabil grund att stå och en bredare ingång till att förstå, använda och förmedla yoga. 


Fråga: Varför är inte utbildningen internationellt certifierad då den startade redan 2003?
SVAR: Rörande certifiering tycker vi det är legitimt när det gäller asanas och anatomi. Men att certifiera helhet och medvetenhetsprocesser gör det hela lite svårare. Därför har vi en kvalitets certifiering i Sverige hos Sveriges kroppsterapeuters yrkesförbund. Certifieringar behövs ofta i USA på gym och i bland i EU. Om man som My Spirit yoga elev skulle behöva rekommendationer i en jobbsökarsituation så stödjer vi alltid eleven med referenser,  förutsatt att man uppdaterar sig som lärare.

 

Intresseanmälan
 HÄR