Emotional Memory ClearingTM - EMCTM

EMCTMTerapi för effektiv självutveckling. EMCTM- EMOTIONAL MEMORY CLEARING TM är en unik känslohanteringsmetod  rörande känslohanteringsfärdigheter som Minanda Fritz utvecklat och arbetat kliniskt med sen början av 90- talet. Minanda Fritz är expert på känslohantering och tankereglering och har mer än 20 års klinisk erfarenhet i att arbeta med människor i kris, med beroendeproblematik, med trauma och inför förändring både individuellt, grupp och med par.
 
Minanda använder EMCTM-metoden i kombination med MSY yogan och lär även aktivt ut den till de yogalärarelever som går MSY lärarutbildningen.  Hon arbetar även med känslohanteringsfärdigheter, relations-hanteringsfärdigheter, medveten närvaro, smärthantering, KBT, DBT, regressionsterapi, trauma bearbetning och anknytningsteorierna.
 
EMCTM fyller ett hål inom dagens terapeutiska känslohanteringsmetoder.
 
EMCTM går på djupet och syftar bl. a. till att identifiera och upplösa känslor, tankar och beteenden som hindrar en person från att må bra och leva livet till fullo. Arbetet bidrar även till att synliggöra undvikande, scheman eller mönster som bidrar till smärta och dysfunktionalitet. Så att ökad självinsikt, livskraft, självförtroende, självtillit och ökad nävaro skapas. 
En EMCTM terapeut har god anknytning, arbetar strukturerat och har förmågan att se igenom det som sägs med god intuition! 
 
EMCTM fungerar både vid krisupplevelser där känslor av förtvivlan och maktlöshet kan finnas samt vid s.k. "tomgångslägen" där känslor av meningslöshet, nedstämdhet och förvirring ofta upplevs. Terapin går ut på att medvetandegöra och därefter förändra oönskade beteenden, känslo- och tankemönster. Resultatet är klarhet, förståelse och frigörande av energi och känslan av en enorm inre frihet.
"- När du har tillgång till kroppen och känner den känner du din omgivning. Du kan läsa omgivningen genom kroppen. Det kallas psykokinesisk intelligens som är ett av våra sinnen inom yogatraditionen. EMCTM passar bra när man har stängt av kroppen och manifesterar samma beteendemönster och situationer om och om igen, Minanda Fritz grundare."

Vid en EMCTM session laddas kvarvarande minnen ut som sitter i kroppen men som du glömt bort. Problem som kan hanteras med EMCTM; PTSD (post traumatiskt stress syndrom), ångest, känslofobi, vilofobi, depression, smärta och värk, trauman, relations konflikter i hemmet och på arbetet. LÄS MERA HÄR

BOKA EMCTMTERAPI  med Minanda Fritz

Grundkurs i EMCTM och Utbildning till EMCTMTERAPEUT HÄR
Utbilda dig till EMCTERAPEUTTM HÄR

 

Sagt om grundaren av EMC metoden - Minanda Fritz
"Du är en varm och tydlig kursledare som blandar ett andligt djup med färsk evidensbaserad kunskap. Perfekt kombination för mig! Dessutom upplevde jag att inlärningen och sessionerna blir väldigt inkännande, att de sker på mina villkor. Vilket då stärker den transformerande kraften. I kombination med de sessioner jag haft med dig så känner jag nu mer hopp om framtiden, ( 2020)".


 "Kroppen är den bok egot skriver. Själen är intakt och du är perfekt som du är.
Det finns inget du behöver göra eller kan förändra, förutom ditt beteende"

 Minanda Fritz grundare av EMCTM terapi

EMCTMTERAPI i tiden
I varje människa finns en obegränsad utvecklingspotential

Minanda erbjuder evidensbaserad terapi men även flera andra utvecklings- och terapimetoder. Allt som oftast blir det en kombination av flera. EMC, Näringsmedicin, EIS, SCIO kvantmedicin, Access förändrings coaching och KBT. 
Det är avgörande att se dig som individ och möta de behov som du har.

Boka Minanda Fritz för terapi och för att få din personliga hälsoplan tillgodosedd.

”Det är inte du som gråter det är kroppen. Så håll dig själv undan och tillåt kroppen göra jobbet. Du är väl inte lika rädd för att kissa? Eftersom det styrs av samma nervsystem vore det väldigt förödande att försöka att sluta kissa. Precis som att försöka hålla tillbaka tårarna” (Minanda Fritz)

Se öppet föredrag på Hälsomässan 2015 med Minanda om introduktion till MSY och EMC - känslohantering & tankereglering:
"tror du att du är högkänslig men egentligen är högseende"
(obs föredraget är kort och Minanda pratar minst sagt fort för att hinna med mycket:)

LiveLife dec 2017
artikel i tidningen HÄLSA 2010
artikel i tidningen HÄLSA 2010