"Kroppen är den bok egot skriver. Själen är intakt och du är perfekt som du är.
Det finns inget du behöver göra eller kan förändra, förutom ditt beteende"

 Minanda Fritz grundare av EMC terapi
Terapi i tiden
I varje människa finns en obegränsad utvecklingspotential

Minanda erbjuder evidensbaserad terapi men även flera andra utvecklings- och terapimetoder. Allt som oftast blir det en kombination av flera. EMC, Näringsmedicin, EIS, SCIO kvantmedicin, Access förändrings coaching och KBT. 
Det är avgörande att se dig som individ och möta de behov som du har.
Boka Minanda Fritz för terapi och för att få din personliga hälsoplan tillgodosedd.

KBT - Terapi, individuellt och par


Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.

Hur går det till?

Vi börjar med en första inledande session och känns det bra så går vi vidare. Därefter lägger vi till att börja med upp en plan om fem tillfällen á 2  tim då vi möts och jobbar målmedvetet med det fokus som är aktuellt för dig. Terapiformen är idag den snabbast växande i världen och tillämpas, förutom i individterapi, även som grupp-, familje- och parterapi.
 
Problem som kan behandlas;
-utbrändhet
-ångest. oro och tviviel
-tvångssyndrom OCD
-missbruk
-konflikthantering
-relationsproblematik
-personlighetsstörningar
-osjälvständighet
-underkastande beteende
-aggresivitet
-fobier
-traumabearbetning
-sorgbearbetning

BOKA KBT