Emotional Memory Clearing - EMC TM TERAPEUT

Utbildningen till EMC TERAPEUT startar 19 januari 2018

På Levagården hålls delar av EMC utbildningen På Levagården hålls delar av EMC utbildningen

EMC är en unik känslohanteringsmetod och står för Emotional Memory Clearing. EMCTM terapeututbildningen är en holistisk utbildning i den bemärkelsen att terapeuten får tillgång till flera perspektiv inom psykiskt och fysiskt lidande och helande. I utbildningen ingår en introduktion till utvecklingspsykologi, anknytningsteorierna, KBT, MI mm 
EMC är en effektiv  och unik metod som berör kunskapen om känslohanterings-färdigheter på djupet och omfattar då en nivå som liknar regressionsterapi med urladdningsprocesser.  
Ytterligare nivåer kräver mycket av terapeuten och lärs ut vid lämplighet. Eleven ska ha gjort egenterapi och ska visa sig vara lämplig genom intervju vid ansökan. EMC Utbildningen går i flera steg med teoretiska och praktiska delar samt egen praktik.
MSY lärarutbildnignen ger behörighet till EMC terapeut utbildningen vid lämplighet. 
EMC kan enklast uttryckas som en vaken hypnos där personen är helt vaken och med i hela processen. Ansök här

UPPLÄGG
NY TERAPEUTUTBILDNING INOM EMCTM
Alla MSY lärare som gått steg 2 och som uppdaterar sig är berättigade att gå EMC terapeut utbildning som startar 18 januari. EMC- Terapeut-utbildning omfattar bl.a såklart EMC, men även introduktion till utvecklingen inom psykologi, anknytningsteori, KBT mm. Man kan välja en fördjupning kring trauma behandling. 

STEG 1 - EMC  - öppna inre dörrar -  2 dagar (för alla som vill lära känna sig själva, EMC metoden ). Obligatorisk för att gå vidare till  terapeut.
STEG 2 - EMC - Samtals & Utvecklingsterapeut 2 år
STEG 3 - EMC - Trauma & regressionsterapeut 1,5 år
 
OM VERKTYGET & KURSLEDAREN
EMCTM är en unik känslohanteringsmetod utvecklad av Minanda Fritz. Minanda är expert på känslohantering och tankereglering. Hon har klinisk erfarenhet sedan 1995 och arbetar dagligen med EMC, KBT, Funktionsmedicinsk analys, kvantmedicin och näringsmedicin. Minanda har  undervisat  och väglett  i tanke- och känslohantering samt traumabearbetning under mer än 20 år och använder även detta under retreat på Levagården. Hon förmedlar kunskapen om vad tankar känslor och tankar verkligen är och genom detta kan du inspireras och  förändra det du verkligen vill förändra och skapa. 

Undvikanden är nutidens värsta resursslöseri.
Vår hjärna är inprogrammerad att hjälpa oss att undvika det som är jobbigt eller obehagligt. Det gör att vi både lider och slösar bort vårt liv i onödan. Att gå utanför komfortzonen är mycket svårt för de flesta men leder ofta till
Under en EMC-session, under utbildning och retreat vägleds du intuitivt av Minanda i hur du hanterar tankar & känslor när de kommer upp genom denna unika EMCTM metod. Minanda Fritz vägleder även under retreat med MSY yoga, intuitiv vägledning, ceremonier och guidade meditationer.
Från ord, ljud till lyssnande
Inom EMC går man bortom det logiska sinnet för att låsa upp och frigöra mentala, emotionella och psykiska blockeringar. Det handlar om att hitta "triggers" och de djupt bakomliggande grundorsakerna  till varför man mår som man mår. Det är själva laddningen som ofta är problemet och som gör att vi undviker. Men ju mer man undviker desto starkare blir det. EMC stödjer dig att  släppa taget om allt i det förgågna och nuet som som håller dig tillbaka. Att kunna leva i tilllåtelse och  ha mjölighet att se livets alla möjligheter ger en känsla av klarhet, lätthet och inre frihet.
Om EMC bok
ATT GÅ I EMC TERAPI
Att gå i EMC terapi upplevs av många som mycket effektivt. Som klient får man även ett effektivt känsloverktyg att använda hemma. 
Boka EMC session med Minanda

Se öppet föredrag på Hälsomässan 2015 med Minanda om
MSY och EMC - känslohantering & tankereglering:
"tror du att du är högkänslig men egentligen är högseende"

Artikel i tidningen LiveLife sept 2016
Artikel i tidningen Live Life sept 2016
Artikel i tidningen HÄLSA sept 2010
Artikel i tidningen HÄLSA sept 2010