Ur kommande EMC Boken av Minanda Fritz

”Det är inte du som gråter – det är kroppen,  så håll dig "undan"(sluta identifiera dig negativt med detta) och låt kroppen göra sitt. Inte nedvärderar du dig själv när du ska kissa? Det är nämligen samma nervsystem som styr gråt som kiss reflexen. ” Det säger Minanda Fritz, grundare av den unika känslohantering terapimetoden Emotional Memory Clearing (EMC TM) – ett verktyg för att i grunden ladda ur och frigöra blockerade känslor och tankeformer. För ökad inre frihet och energi

Minanda Fritz har en gedigen bakgrund som kliniker inom holistisk hälsa och terapiverksamhet sedan 25 år.
Hon är beteendevetare på Stockholms universitet och sedan utbildad KBT- terapeut 2,5 år på Karolinska och har även en Magister i Ergonomi med fokus på stressprevention och det agila arbetssättet från KTH. Hon har arbetat kliniskt med flera tusen klienter sedan 1995. Hon har studerat yoga i snart 30 år och har en bred kunskapsbas inom alternativmedicin inklusive frekvensmedicin och näringsmedicin.
 
EMC-metoden har utvecklats under de senaste 15 åren och är en syntes av flera kunskapsfält och kunskapsområden som tillsammans ”kokats ner” till en unik, effektiv teknik för upplösning av blockerade känslor och tankar, som ofta leder till verklig och långsiktig livsförändring för klienten.
 
Metoden bygger på eget ansvar där individen, med terapeutens vägledning, är villig att ”göra jobbet.” En av grunderna i EMC-metoden är en utgångspunkt i att allt är energi, allt har en frekvens.
 
Via vår egen uppmärksamhet har vi vad Minanda kallar en ”laserstråle” med vilken vi kan frigöra blockerad energi. Detta är en naturlig förmåga, men vi har många gånger glömt bort denna naturliga förmåga.
I EMC-metoden återväcks denna intelligens.
 
Holistisk Livshälsa
Begreppet ”livshälsa” myntades redan 1993 av Minanda som saknade en etikett på hälsa ur ett holistiskt perspektiv. Än idag präglas den västerländska sjukvården av en relativt snäv syn på hur vi kan behandla sjukdomar och obalanser i kropp och själ. Oftast fångas inte dessa upp förrän de utvecklats till en sjukdomsdiagnos, och inte heller du behandlas orsaken till ohälsan snarare ligger fokus på att lindra symptom.
Inom Livhälsa ser man istället till helheten: hur vi kan gå direkt på grundorsaken till ohälsan, istället för att endast ytligt behandla symtomen – en förutsättning för att må bra till såväl kropp som själ.
 
Känslor – problem eller tillgång?
Många av oss är styrda av våra känslor och känslor kan betraktas som ett problem eller tillgång. Minanda reder ut hur vi kan bryta igenom vårt inbyggda motstånd mot, och undvikande av, våra känslor och går igenom de olika säkerhetsbeteenden, tvångsbeteenden och fobier vi använder oss av för att komma undan det obehag våra känslor kan väcka. Vad är det som framkallar ett tvångsbeteende eller en fobi – och hur kan vi få bukt med problematiken?
 
Emotional Memory Clearing som behandlingsform
För 25 år sedan utvecklade Minanda terapiformen Emotional Memory ClearingTM (EMC) som ett verktyg för att hantera och bearbeta oförlösta känslor och få kausal klarhet kring orsakerna bakom. Minanda har arbetat kliniskt med EMC metoden på 1000 tals klienter sedan dess och hon har sett att EMC även är effektivt vid impulskontroll och affektreglering.
 
EMC hjälper kroppen att släppa djupa fysiska och psykiska trauman. Detta gäller även händelser som inte medvetet har upplevts som ett trauma, eller kommer glömts bort, men som har förblivit obearbetade. När kroppen och personen inte fått reagera, eller uttrycka klart, på ett genomlevt trauma så finns laddningen i traumat kvar i kroppens känslominne. Detta är tydligt då man kan se detta på personers amygdala. För att bli medveten om detta och få möjlighet att läka till kropp och själ måste man ladda ur dessa obearbetade laddningar.
 
Inom EMC sker detta genom direkt exponering (att möta, komma i kontakt med och uppleva precis det vi har motstånd mot) av de obearbetade händelser och trauman som behöver komma upp till ytan om de ska kunna frigöras. Händelser i det förgångna som man har tryckt ned och inte bearbetat leder till att man fortsätter att reagerar starkt på liknande händelser i livet gång på gång, tills man har bearbetat och jobbat med det ursprungliga trauma som utlöst känslorna.
– Det man är mest rädd för är det man behöver exponera sig för, enligt Minanda.
 
EMC:s användningsområden
Men EMC är inte endast ett verktyg för att hantera svåra trauman, utan även ett sätt för oss alla att hantera de svårigheter och rädslor vi möter i vardagen. EMC rekommenderas exempelvis för känslohantering i förskola och skola, under och efter en sjukdomsprocess eller livskris, samt vid psykosomatik beroendeproblematik. EMC är också till stor hjälp i hanterandet av våra relationer och de känslor de väcker, oavsett om det gäller relationen mellan barn och förälder, en partnerrelation, arbets- eller vänskapsrelation.
 
EMC för hemmabruk
Men EMC är inte endast ett verktyg för att hantera svåra trauman, utan även ett sätt för oss alla att hantera de svårigheter och rädslor vi möter i vardagen. I boken får läsaren konkreta verktyg för att:

  •      Få en förståelse för hur vår ansträngning att ”få bort” oönskade känslor och tankar får motsatt effekt och istället förstärker dem.
  •      Lära sig enkla tekniker för att hålla uppmärksamhet/närvaro på oönskade känslor/tankar, och därmed upplösa och ladda ur dem.
  •      Få en ökad förståelse för sambandet mellan kropp, energi, känslor, tankar och vår skapande laserstråle.
  •      Få förståelse för tankens kraft i en vidare mening.
  •      Kunna använda EMC metoden själv för att kunna frigöra känlor, tankar och blockeringar i sin egen kropp.
  •      Kunna hantera utifrån kommande känslor och tankar