EMC-SAMTALSTERAPEUT MED "EMOTIONSMEDVETENHET"
Två steg för att utbilda dig inom EMC metoden till samtalsterapeut - nästa start 26 okt &  27 nov 2020
©Foto Minanda Fritz 206. På Levagården hålls delar av EMC utbildningen ©Foto Minanda Fritz 206. På Levagården hålls delar av EMC utbildningen

Sedan tre år  tillbaka ges möjligheten att utbilda sig i Emotional Memory ClearingTM sk.  EMC-Terapi ( EMCTM)i.  Livshälsa tillhandahåller en 2 års utbildning till EMC samtalsterapeut, där handledning under 1 år ingår. 

Många klienter
har idag "svårigheter" i att aktivera och fördjupa känslor.  Det verkar även finnas ett behov att som teraput vidareutbilda sig  och lära sig att aktivera och fördjupa känslorna hos klienten under terapin och öka kompetensen inom gråt som ett spänningsupplösande fenomen inom terapi. EMC-metoden gör bl.a. detta; medvetandegör, normaliserar, aktiverar, fördjupar, frigör och upplöser.
Det är något som  KBT, AFT, MBT( vilket är några av de terapiformer som i högsta möjliga grad idag är evidensbaserade) saknar i ett så konkret tillvägagångsätt som EMC tillhandahåller.

EMC bygger på de evidensbaserade terapier som finns idag och har utvecklat ett eget terapeutiskt språk, en egen typologi där tex AffectclearingTM ingår som en central del. Att arbeta med EMC är en konst som man behöver öva på som terapeut med handledning. EMC används vid "nyligen upplevda" trauman,  men även sk. Cold cases trauma (inhiberad trauma), ångestproblematik, depression och aggressivitet mm.  
Emotional Memory ClearingTM är en unik metod inom affekt-teori, känslomedvetenhet och känsloreglering  och har sin grund i 25 års klinisk erfarenhet och har sin teoretiska förankring inom anknytningsteorin, neuropsykologin, kognitiv beteendeterapi, psykosociala, utvecklingspsykologiska, humanistiska,  existentiella och holistiska teoriramar. EMCTM terapeut utbildningen är en holistisk och motivationspsykologisk hälsoutbildning i den bemärkelsen att terapeuten ska stödja klienten att finna sin livsenergi genom att frigöra det förtryckta och vägleda personen att utveckla sin potential i livet. EMC terapeuten har som syfte och långsiktiga mål att arbeta för självförverkligande och att visa klienten de talanger och utvecklingsmöjligheter som denne besitter och som kan leda en livsuppgift för individen.  
Utbildnignen ger  tillgång till många perspektiv inom psykiskt och fysiskt lidande samt helande. EMC utbildningen ger en bas inom psykosociala teoriramar, neuropsykologi, motivationspsykologin, utvecklingspsykologin, anknytningsteori, emotionsbaserad teori, beteendevetenskapsteorierna, MI , m.m.  När grunden är lagd sker en fördjupning med "EMC glasögon"på,  inom samma områden.
EMC är en effektiv och unik metod som berör kunskapen om känsloreglering och känslohanteringsfärdigheter på djupet.

Behörighet
Utbildningen är relativt kort i terapisammanhang och hålls under två år, varav första året har ett teoretiskt fokus och innehåller en kursvecka i Dalarna. Det andra året omfattar handledning och har ett mer praktiskt fokus. Utbildningen är till för den som vill ha verktygen att aktivera, fördjupa och frigöra affekter hos klienten. Du som söker till utbildningen bör ha en grundläggande psykologisk utbildning inom människovårdande yrke, gärna en steg-1 inom psykoterapi. Utöver det är det viktigt med arbetslivserfarenhet inom människovårdande yrken. De personer som senaste åren blivit examinerade inom MySpirityoga ger behörighet till EMC terapeut utbildningen vid lämplighet och är också välkomna att ansöka. Eleven ska som sagts ha grundläggande psykologisk utbildning men även ha gjort egenterapi och visa sig vara lämplig genom intervju vid ansökan. EMC Utbildningen går i flera steg med teoretiska och praktiska delar samt egen praktik.  Efter steg 2 kan man hålla EMC terapi under handledning.
 Ansök här

STEG 1 - FÖR ALLA
EMCTM  - ÖPPNA INRE DÖRRAR,  Grundkurs -  2 dagar


"- 90 % av vår inre och yttre smärta är orsakade av nedtryckta/inhiberade händelser i from av  känslor och tankar sk. emotionellt bagage! Dessa emotioner s.k. energier stannar i vår kropp och stör vår livsenergi och orsakar självattacker och självsabotage! Här finns en möjlighet att göra en ansträngning för att transformera sig själv och" därmed världen" genom att bli medveten om det som behöver  frigöra och upplösas. Ibland mår man dåligt utan att veta eller förstå varför. Man är uppe i huvudet, har hjärndimma och har svårt att komma ner i "köttet". Jag vill inspirera dig till att ha tanken på att få klarhet, släppa taget om det gamla och hitta dig själv. Grundkursen i EMC är för alla som vill frigöra livsenergin, få förståelse för och lära känna sig själva på djupet ."  (Minanda Fritz)

På EMCTMGrundkursen lär du dig t. ex. : 
- Grundläggande teoriramar inom EMC
- Skillnaden mellan känslo-hanterings-färdigheter och känslo-reglerings-färdigheter.
- att frigöra accumelerad livsenenergi 
 - att ladda ur i vardagen 
 - att stödja dina nära och kära i känslomedvetenhet


Kurstarter för STEG 1 
23-25 Okt 2020
OBS i retreatform på Levagården 

TIDER UNDER RETREAT
Start torsdag eftermiddag
Ankomst 23 okt. aug KL. 17.00
Avslut 24-25 okt KL. 10-17

TIDER UNDER EN HELG
Fredag KL. 17.00-21.00

Lördag  KL. 10:00 – 18:00
Söndag KL. 10:00 – 17:00


Kurs kostnad: 5900:-
Under retreta med boende på Levagården med fullpension tillkommer:
2000:-

BOKA och mera information
Kusledare: Minanda Fritz

Obligatorisk för att gå vidare till  terapeut vid lämplighet.


STEG 2 - KRÄVER ANSÖKAN

Diplomerad EMCTMTERAPEUT utbildning 
- 2 år, 300h - delvis digital utbildning till samtalsteraput med energimedvetenhet 
Nästa start 27-29 Sept 2020


UPPLÄGG OCH MODULDATUM STEG 2
ÅR 1

2020
MODUL 1 - 27-29  NOV - UTB. HELG- STOCKHOLM ÖSTERMALM, Livshälsa/digitalt
 2021
MODUL 2 -    JAN - UTB. HELG- STOCKHOLM ÖSTERMALM, Livshälsa/digitalt
MODUL 3 -    FEB - UTB. HELG- STOCKHOLM ÖSTERMALM, Livshälsa/digitalt
MODUL 4 -    MARS - UTB. HELG- STOCKHOLM ÖSTERMALM, Livshälsa/digitalt
MODUL 5 -    APRIL. UTB. HELG - STOCKHOLM ÖSTERMALM, Livshälsa/digitalt
MODUL 6 -  19-23 MAJ - UTB. 5 dagar VECKA  ÄLVDALEN, Levagården
MODUL 7 - JUNI -UTB. HELG - STOCKHOLM ÖSTERMALM, Livshälsa/digitalt
 MODUL 8 - AUG - UTB. HELG - STOCKHOLM ÖSTERMALM, Livshälsa/digitalt
MODUL 9 -  SEPT - UTB. HELG- STOCKHOLM ÖSTERMALM, Livshälsa/digitalt
MODUL 10 -  OKT - UTB. HELG- STOCKHOLM ÖSTERMALM, Livshälsa/digitalt
MODUL 11-  NOV- UTB. HELG- STOCKHOLM ÖSTERMALM, Livshälsa/digitalt

ÅR 2
HANDLEDNING VARJE MÅNAD
JUNI 2022 EXAMINATION & AVSLUTNING- STOCKHOLM ÖSTERMALM, Livshälsa 

MÅL SOM DIPLOMERAD EMCTMTERAPEUT
EMCTMTERAPEUTEN kan efter genomförd utbildning hålla effektiv EMCTMTERAPI under handledning.
Eftersom du är själva verktyget som terapeut så är först och främst målet att lära sig att ta hand om sig själv som terapeut. Verktygen till detta: att leva i livshälsa finns att få på MSY utbildningen som är en av möjligheterna till att bli
EMCTMTERAPEUT.  

I arbetet som EMC teraput ska man vara agil och situationsanpassad men med grund i att:
 1. Anknyta och skapa förtroende
 2. Sätta,  följa och följa upp mål med klienten.
 3. Hålla en strukturerad terapi med EMC-rational.
 4. Kunna hålla psykoedukation inom EMCTMTERAPINS teoriramar.
 5. Lära sig EMC typologin med exponeringsmetoder
 6. Effektivt genomföra EMCTMTERAPIN utan terapistörande beteende.
 7. Utvärdera EMCTMTERAPIN och göra erfoderliga förändringar för att åstadkomma syfte och mål med EMCTMTERAPIN.
 8. Kunna motivera klienten vid motstånd.
 9. Kunna motivera klienten att gå vidare när det går bra.
 10. Kartlägga EMCTMTERAPIN och bidra till forskning kring EMCTMTERAPIN
 11. Att effektivt utvärdera att EMC terapin bidrar till känslo -och relationshanteringsfärdigheter.
 12. Utvärdera terapin genom att använda sig av validerade  utvärderingsenkäter som finns.
 ANSÖKAN OCH MERA INFORMAITON HÄR

STEG 3 - Certifierad EMCTMTERAPEUT - 1 år
Efter två års erfarenhet som EMC terapeut kan man ansökan till STEG 3. 
 ANSÖKAN OCH MERA INFORMAITON HÄR

”Människor  har sagt ”Gråt inte” till andra människor i evigheter, och det enda de orden någonsin har betytt är: ” Jag känner mig så illa till mods när du visar dina känslor. Gråt inte. ” Det vore bättre om de sade: ” Gråt du bara, jag stannar här hos dig, (Rogers, 2003)"
 
Grundare Minanda Fritz Grundare Minanda Fritz


OM KURSLEDAREN 
Hantering av känslor är något av en specialitet inom Livshälsa. 
Minanda Fritz har utvecklat och arbetat med EMC-metoden under 25 års tid. EMC är en emotion/affekt fokuserad terapiform som kan revolutionera det sätt som vi ser på känslor och är ett resultat av mer än 10 000 timmar av kliniskt arbete. 
EMCTM är en unik känslohanteringsmetod utvecklad av Minanda Fritz som är expert på känslohantering och tankereglering.  EMCTM Terapeut-utbildning har således sin grund i 20 års emperi och har sin teoretiska förankring inom holistiska, psykosociala, utvecklingspsykologiska, humanistiska och existentiella teoriramar. Minanda har en Fil. kand i Psykologi vid  Psykologiska institutionen på Stockholms Universitet och Steg 1 KBT utbildning 2,5 år på Karoliska Institutet samt en Magister inom Ergonomi och stressprevention på KTH.  Hon är även utbildad inom DBT - Dialektisk beteendeterapi, MBT -Mentaliseringsbaserat terapi samt AFT - Affektfokuserad terapi.  Minanda har  klinisk erfarenhet sedan 1995 och arbetar idag dagligen med EMCTM, KBT, Funktionsmedicinsk analys, ortemoleculärmedicin mm.. Minanda har  undervisat  och väglett  i tanke- och känsloreglering  samt traumabearbetning under mer än 20 år och har  även undervisat i detta  under 47 st 10 dagars retreat på Levagården  sedan 2003. Minanda förmedlar genom sin energimedvetenhet, kunskapen om vad känslor och tankar verkligne är och har genom åren  inspirerat tusentals klienter att göra genererande förändringar och skapa livet som de önskar.  

Kan undvikanden vara nutidens stora resursslöseri?
Vår hjärna är inprogrammerad att hjälpa oss att undvika det som är jobbigt eller obehagligt. Det gör att vi både lider och slösar bort vårt liv i onödan. Att gå utanför komfortzonen är mycket svårt för de flesta men leder ofta till förnyad energi coh vitalitet. Många lever i villfarelsen att gråt är nedbrytande och underviker att känna. Under en EMCTMsession, under utbildning och retreat vägleds du intuitivt av Minanda i hur du hanterar tankar & känslor när de kommer upp genom denna unika EMCTM metod.  EMCTM kan enklast uttryckas som en vaken hypnos där personen är helt vaken och med i hela processen. Minanda Fritz vägleder även under retreat med MSY yoga, intuitiv vägledning, ceremonier och guidade meditationer. EMC

”Det är inte du som gråter det är kroppen. Så håll ditt ego  undan och tillåt kroppen göra jobbet. Är du lika rädd för gråt som att kissa? Dessa kroppssensationer styrs nämligen av samma nersystem  och eftersom de styrs av samma nervsystem vore det väldigt förödande att försöka att sluta kissa. Precis som att försöka hålla tillbaka tårarna” (Minanda Fritz, 2015)

ATT GÅ I EMCTM TERAPI
Inom EMCTM går man bortom det logiska sinnet för att låsa upp och frigöra mentala, emotionella och psykiska blockeringar. Det handlar om att hitta "triggers" och de djupt bakomliggande grundorsakerna  till varför man mår som man mår. Det är själva laddningen som ofta är problemet och som gör att vi undviker. Men ju mer man undviker desto starkare blir det.  EMCTM  stödjer klienten att frigöra det förgågna och det i nuet som som håller individen tillbaka.  Terapeuten ska inspirerakunna leva i tilllåtelse och  ha mjölighet att se livets alla möjligheter ger en känsla av klarhet, lätthet och inre frihet. Från ord, ljud till lyssnande...
Att gå i EMC terapi upplevs av många som mycket effektivt och som klient får man effektiva känsloverktyg att använda i vardagen. 

Boka EMCTM session 
 

Artikel i tidningen LiveLife sept 2016
Artikel i tidningen Live Life sept 2016

Se öppet föredrag på Hälsomässan 2015 med Minanda om introduktion till MSY och EMC - känslohantering & tankereglering:
"tror du att du är högkänslig men egentligen är högseende"
(obs föredraget är kort och Minanda pratar minst sagt fort för att hinna med mycket:)

LivLife nummer 4 dec 2017

KBT TERAPEUTEN KLICKA HÄR

Artikel i tidningen HÄLSA sept 2010
Artikel i tidningen HÄLSA sept 2010
Liten i Artikel i SVD 2017
Liten i Artikel i SVD 2017