Emotional Memory ClearingTM - EMCTMTERAPEUT

Utbildningen till EMCTMTERAPEUT  - start 18 maj 2018

©Foto Minanda Fritz. På Levagården hålls delar av EMC utbildningen ©Foto Minanda Fritz. På Levagården hålls delar av EMC utbildningen

Emotional Memory ClearingTM ( EMCTM) och är en unik metod kring inom affekt-teori, känslomedvetenhet och känsloreglering . EMCTM Terapeut-utbildningen har sin grund i 20 års klinisk erfarenhet och har sin teoretiska förankring inom anknytningsteorin, Kognitiv beteendeterapi, psykosociala, utvecklingspsykologiska, humanistiska,  existentiella och holistiska teoriramar.
EMCTM terapeut utbildningen är en holistisk och motivationspsykologisk hälsoutbildning i den bemärkelsen att terapeuten ska stödja klienten att finna sin livsenergi genom att frigöra det förtryckta och vägleda personen att utveckla sin potential i livet. EMC terapeuten har som syfte och långsiktiga mål att arbeta för självförverkligande och att visa klienten de talanger och utvecklingsmöjligheter som denne besitter och som kan leda en livsuppgift för individen.  
Utbildnignen ger  tillgång till många perspektiv inom psykiskt och fysiskt lidande samt helande. EMC utbildningen ger en bas inom psykosociala teoriramar, motivationspsykologin, utvecklingspsykologin, anknytningsteori, beteendevetenskapsteorierna, MI mm. När grunden är lagd sker en fördjupning med "EMC glasögon"på,  inom samma områden.
EMC är en effektiv och unik metod som berör kunskapen om känsloreglering och känslohanteringsfärdigheter på djupet.

Behörighet
Ytterligare nivåer kräver mycket av terapeuten och lärs ut vid lämplighet. Eleven ska ha grundläggande psykologisk utbildning och gjort egenterapi och visa sig vara lämplig genom intervju vid ansökan. EMC Utbildningen går i flera steg med teoretiska och praktiska delar samt egen praktik.
MSY-lärarutbildningen ger behörighet till EMC terapeut utbildningen vid lämplighet. 
 Ansök här

TERAPEUT UTBILDNING
STEG 1 -EMCTM  - ÖPPNA INRE DÖRRAR,  Grundkurs -  2 dagar

"- 90 % av vår inre och yttre smärta är orsakade av nedtryckta känslor och sk. emotionellt bagage! Dessa känslor s.k. energier stannar i vår kropp och stör vårt liv och orsaker självsabotage! Gör en ansträngning för att transformera dig själv och därmed världen genom att bli medveten om det som behöver lösgöras och frigöras. Släpp taget om det gamla och hitta dig själv. Grundkursen är för alla som vill frigöra livsenergin, få förståelse för sig själv och lära känna sig själva med EMC metoden."  (Minanda Fritz)

På EMCTMGrundkursen lär du dig t. ex. : 
- Grundläggande teoriramar inom EMC
- Skillnaden mellan känslo-hanterings-färdigheter och känslo-reglerings-färdigheter.

- att frigöra accumelerad livsenenergi 
 - att ladda ur i vardagen 
 - att stödja dina nära och kära i känslomedvetenhet


Kurstarter för STEG 1 
15-16 feb 2020 BOKA

TIDER:
Lördag  kl. 9:00 – 19:00
Söndag kl. 09:00 – 17:00


Kostnad: 5900:-
Kusledare: Minanda Fritz

Obligatorisk för att gå vidare till  terapeut vid lämplighet.


STEG 2 - Diplomerad EMCTMTERAPEUT - 1 år, 300h -
Nästa start 20 mars 2020

UPPLÄGG OCH MODULDATUM STEG 2

Termin 1 - 2020
MODUL 1 - 20-22  MARS - UTB. HELG - STOCKHOLM ÖSTERMALM, Livshälsa
MODUL 2 -  17-19  APRIL - UTB. HELG - STOCKHOLM ÖSTERMALM, Livshälsa
MODUL 3 -  15-17  MAJ - UTB. HELG- STOCKHOLM ÖSTERMALM, Livshälsa
MODUL 4 -  12-14 JUNI - UTB. HELG- STOCKHOLM ÖSTERMALM, Livshälsa
MODUL 5 -  28-30 AUG - UTB. HELG- STOCKHOLM ÖSTERMALM, Livshälsa
MODUL 6 -  9-11 OKT - UTB. HELG- STOCKHOLM ÖSTERMALM, Livshälsa
Termin 2 -2021
MODUL 7 -  13-15  NOV - UTB. HELG- STOCKHOLM ÖSTERMALM, Livshälsa
MODUL 8 -  11-13  DEC - UTB. HELG- STOCKHOLM ÖSTERMALM, Livshälsa
MODUL 9 -  21-23  FEB - UTB. HELG- STOCKHOLM ÖSTERMALM, Livshälsa
MODUL 10 -  22-29  MARS. UTB. VECKA  ÄLVDALEN, Levagården
MODUL 11 -  24-26 APRIL - EXAMINATION & AVSLUTNING- STOCKHOLM ÖSTERMALM, Livshälsa

MÅL SOM DIPLOMERAD EMCTMTERAPEUT
EMCTMTERAPEUT en ska efter genomförd utbildning under handledning kunna hålla effektiv EMCTMTERAPI.
Eftersom du är själva verktyget som terapeut så är först och främst målet att lära sig att ta hand om sig själv som terapeut. Verktygen till detta: att leva i livshälsa får man på MSY utbildningen som är en av kraven att bli
EMCTMTERAPEUT. Om man har en steg 1 utbildning i annan inriktning behöver man gå ett retreat inom MSY för att bli godkänd att gå EMCTMTERAPEUT utbildningen. 

I arbetet som EMC teraput ska man vara agil och situationsanpassad men med grund i att::
  1. Sätta,  följa och följa upp mål med klienten.
  2. Hålla en strukturerad terapi med rational.
  3. Kunna hålla psykoedukation inom EMCTMTERAPINS teoriramar.
  4. Effektivt genomföra EMCTMTERAPIN utan terapistörande beteende.
  5. Utvärdera EMCTMTERAPIN och göra erfoderliga förändringar för att åstadkomma syfte och mål med EMCTMTERAPIN.
  6. Kunna motivera klienten vid motstånd.
  7. Kunna motivera klienten att gå vidare när det går bra.
  8. Kartlägga EMCTMTERAPIN och bidra till forskning kring EMCTMTERAPIN
 ANSÖKAN OCH MERA INFORMAITON HÄR

STEG 3 - Certifierad EMCTMTERAPEUT - 1 år
 ANSÖKAN OCH MERA INFORMAITON HÄR

Citat
”Människor  har sagt ”Gråt inte” till andra människor i evigheter, och det enda de orden någonsin har betytt är: ” Jag känner mig så illa till mods när du visar dina känslor. Gråt inte. ” Det vore bättre om de sade: ” Gråt du bara, jag stannar här hos dig, (Rogers, 2003)"
 
Grundare Minanda Fritz Grundare Minanda Fritz


OM KURSLEDAREN 
EMCTM är en unik känslohanteringsmetod utvecklad av Minanda Fritz som är expert på känslohantering och tankereglering.  EMCTM Terapeut-utbildning har således sin grund i 20 års emperi och har sin teoretiska förankring inom holistiska, psykosociala, utvecklingspsykologiska, humanistiska och existentiella teoriramar. Minanda har en Fil. kand i Psykologi vid  Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet och Steg 1 KBT utbildning 2,5 år på Karoliska Institutet samt en Magister inom Ergonomi och stressprevention på KTH. Minanda har  klinisk erfarenhet sedan 1995 och arbetar idag dagligen med EMCTM, KBT, Funktionsmedicinsk analys, ortemoleculärmedicin mm.. Minanda har  undervisat  och väglett  i tanke- och känsloreglering  samt traumabearbetning under mer än 20 år och använder även detta under 3 10 dagars retreat på Levagården  som pågått sedan 2003. Hon förmedlar kunskapen om vad tankar känslor och tankar verkligen är och har genom åren  inspirerat tusentals klienter att göra genererande förändringar och skapa livet som de vill.  

Kan undvikanden vara nutidens stora resursslöseri?
Vår hjärna är inprogrammerad att hjälpa oss att undvika det som är jobbigt eller obehagligt. Det gör att vi både lider och slösar bort vårt liv i onödan. Att gå utanför komfortzonen är mycket svårt för de flesta men leder ofta till
Under en EMCTMsession, under utbildning och retreat vägleds du intuitivt av Minanda i hur du hanterar tankar & känslor när de kommer upp genom denna unika EMCTM metod.  EMCTM kan enklast uttryckas som en vaken hypnos där personen är helt vaken och med i hela processen. Minanda Fritz vägleder även under retreat med MSY yoga, intuitiv vägledning, ceremonier och guidade meditationer.

”Det är inte du som gråter det är kroppen. Så håll dig själv undan och tillåt kroppen göra jobbet. Du är väl inte lika rädd för att kissa? Eftersom det styrs av samma nervsystem vore det väldigt förödande att försöka att sluta kissa. Precis som att försöka hålla tillbaka tårarna” (Minanda Fritz, 2015)

ATT GÅ I EMCTM TERAPI
Inom EMCTM går man bortom det logiska sinnet för att låsa upp och frigöra mentala, emotionella och psykiska blockeringar. Det handlar om att hitta "triggers" och de djupt bakomliggande grundorsakerna  till varför man mår som man mår. Det är själva laddningen som ofta är problemet och som gör att vi undviker. Men ju mer man undviker desto starkare blir det.  EMCTM  stödjer klienten att frigöra det förgågna och det i nuet som som håller individen tillbaka.  Terapeuten ska inspirerakunna leva i tilllåtelse och  ha mjölighet att se livets alla möjligheter ger en känsla av klarhet, lätthet och inre frihet. Från ord, ljud till lyssnande...
Att gå i EMC terapi upplevs av många som mycket effektivt och som klient får man effektiva känsloverktyg att använda i vardagen. 
Boka EMCTM session 

Artikel i tidningen LiveLife sept 2016
Artikel i tidningen Live Life sept 2016

Se öppet föredrag på Hälsomässan 2015 med Minanda om introduktion till MSY och EMC - känslohantering & tankereglering:
"tror du att du är högkänslig men egentligen är högseende"
(obs föredraget är kort och Minanda pratar minst sagt fort för att hinna med mycket:)

LivLife nummer 4 dec 2017

KBT TERAPEUTEN KLICKA HÄR

Artikel i tidningen HÄLSA sept 2010
Artikel i tidningen HÄLSA sept 2010
Liten i Artikel i SVD 2017
Liten i Artikel i SVD 2017