Funktionsmedicinsk analys med näring & frekvensbehandling
Hälsoprofilering är vår övergripande behandling för dig som vill ta ett helhetsgrepp om din hälsa på ett holistiskt plan. Hälsoprofileringen innefattar många av våra verktyg och genererar ett utvecklingsprogram som inbegriper helheten. Kropp, känslor, tankar och det själsliga. 
 
Övergripande stegen är:
1) Tester och analys, inledande samtal
2) Åtgärdsförslag, i samråd med dig tar vi fram ett utvecklingsprogram
3) Du sätter mål för din utveckling
4) Coaching/Behandling under utvecklingsperiod
5) Uppföljning
 
Funktionsmedicinsk analys sker genom Elektro Interstitium Scanning(EIS)
Sedan sker genomgång av vilken näring som kroppen behöver enligt Näringsmedicin.
Vid behov sker energibalansering genom Biofeedback och Frekvensmedicin apparaturen SCIO.

Andra metoder är Access förändrings Coaching,  KBT och EMC Emotional memory clearing.
 
I varje människa finns en obegränsad utvecklingspotential
Livshälsa erbjuder flera alternativa utvecklings- och terapimetoder. Allt som oftast blir det en kombination av flera. Vi tycker att det är avgörande att se dig som individ och möta de behov som du har.
Minanda har 17 års erfarenhet av frekvensmedicin kontakta henne gärna för att få behandling och din personliga utvecklingplan tillgodosedd . 
BOKA TID MED MINANDA
Ovan visas en utbildningsfilm om hur kvantmedicin i form av SCIO används i Norge. Minanda Fritz deltog på konferensen.
Ovan berättar DR. Mercola om hur kroppens hälsotillstånd är kopplat till kroppens elekromagnetiska laddning och nivå av frekvens.
En frekvens som laddas upp av EMC och My Spirit Yoga:)


LÄS MER HÄR